ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית מרחבית - גליל עליון

וועדה מקומית מרחבית לתכנון ובניה למועצות אזוריות גליל עליון ומבואות החרמון.

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

ביום ראשון 15/01/17 בין השעות 9:00 - 10:30 משרדי הוועדה יהיו סגורים לקבלת קהל 

 

טלפון בועדה: 04-6816373
פקס: 04-6816695 


  
mainpic 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה,
ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.