6320
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

לציבור הרחב שלום,

החל מתאריך 10/3/18 נוהל פרסום תכניות מפורטות הנו כדלקמן:

 1. הפרסום בעיתונות, על לוחות המודעות, ויידוע שכנים גובלים יעשה על פי הנוהל המצורף, לאחר קבלת נוסח הפרסום מהוועדה.
 2. כל הנ"ל יעשה באחריות מגיש התכנית לרבות הגשת כל המסמכים והפרסומים לבודקת התכניות של הוועדה.
 3. תכניות בסמכות מחוזית – על מגיש התכנית לעבוד מולם באופן ישיר.

הוראות בדבר פרסום הפקדת או אישור תוכנית

חדשות

 • 07/03/2019

  הזמנת להגשת מועמדות למשרת מפקח בנייה/אכיפה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה הגליל העליון.

  לפרטים נוספים

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.