6320
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

לציבור הרחב שלום,

החל מתאריך 10/3/18 נוהל פרסום תכניות מפורטות הנו כדלקמן:

 1. הפרסום בעיתונות, על לוחות המודעות, ויידוע שכנים גובלים יעשה על פי הנוהל המצורף, לאחר קבלת נוסח הפרסום מהוועדה.
 2. כל הנ"ל יעשה באחריות מגיש התכנית לרבות הגשת כל המסמכים והפרסומים לבודקת התכניות של הוועדה.
 3. תכניות בסמכות מחוזית – על מגיש התכנית לעבוד מולם באופן ישיר.

הוראות בדבר פרסום הפקדת או אישור תוכנית

חדשות

 • חופשות בחגי תשרי - 06/09/2018

  להלן מועדי עבודת הוועדה בחגי תשרי:

  ראש השנה: 9-11/9/18- הוועדה סגורה

  יום כיפור: 18-19/9/18- הוועדה סגורה

  ערב חג סוכות: 23/9/18- הוועדה תעבוד עד השעה  13:00

  חוה"מ סוכות: 24/9/18-1/10/18 הועדה סגורה.

  נשוב לעבודה סדירה ביום שלישי ה-2/10/18

   

  שתהיה לכולנו שנה טובה, גמר חתימה טובה וחגים שמחים

 • 22/07/2018

  מכרז לעריכת ביקורת, וניהול חשבונות הוועדה, הנה"ח, יעוץ כספי ובקרת מאזנים

  מועמדות יש להגיש בכתב עד לתאריך 20/06/2018 בשעה 15:00

  לפרטים נוספים וצפייה במסמכי המכרז

 • 09/07/2018

  מכרז למשרת מפקח ומנהל פיקוח / אכיפה

  מועמדות ניתן להגיש בכתב עד לתאריך 12/08/2018 בשעה 15:00.

  לפרטים נוספים ולצפייה בפרטי המכרז

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.