רצ"ב פרסומים לגבי סגירת תיקים משפטים בהסדר:

מספר תיק פיקוח 20160028