הצגת סדרי יום לישיבות הוועדה

נמצאו 6 תוצאות מתאימות

סוג ישיבה
מספר ישיבה
תאריך ישיבה
סדר יום
רשות רישוי מקומית 2019006 18/03/2019
רשות רישוי מקומית 2019005 04/03/2019
הועדה המקומית לתכנון ולבניה 2019002 24/02/2019
רשות רישוי מקומית 2019004 18/02/2019
רשות רישוי מקומית 2019003 04/02/2019
הועדה המקומית לתכנון ולבניה 2019001 27/01/2019