הצגת סדרי יום לישיבות הוועדה

נמצאו 2 תוצאות מתאימות

סוג ישיבה
מספר ישיבה
תאריך ישיבה
סדר יום
רשות רישוי מקומית 2018018 20/08/2018
הועדה המקומית לתכנון ולבניה 2018008 16/08/2018