ארכיב קבצים עבור �������� ���������� ������������ מספר: 2021021

נמצאו 2 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 2021021 סדר יום 21/10/2021 סדר יום
פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2021021 פרוטוקול 28/10/2021 פרוטוקול