ארכיב קבצים עבור ���������� �������������� ������������ ������������ מספר: 2021010

נמצאו 3 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת הועדה המקומית לתכנון ולבניה מספר 2021010 סדר יום 24/10/2021 סדר יום
קובץ החלטות הועדה המקומית לתכנון ולבניה מספר 2021010 פרוטוקול החלטות 03/11/2021 פרוטוקול החלטות
פרוטוקול הועדה המקומית לתכנון ולבניה מספר 2021010 פרוטוקול 30/11/2021 פרוטוקול