טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
235.8561
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרות בניה אגרות 1.00.00 אגרות רישוי בניה 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרות בניה אגרות 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרות בניה אגרות 1.00.120 שימוש חורג עד 2,000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרות בניה אגרות 1.00.130 שימוש חורג מעל 2,000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרות בניה אגרות 1.00.205 החזר/הפרשים 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות 1.00.205.1 החזר/הפרשים 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרות בניה אגרות 1.00.211 חממות ובתי רשת (לכל סעיף נוסף מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרות בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרות בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרות בניה אגרות 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרות בניה אגרות 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי-(עד 10000 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרות בניה אגרות 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרות בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרות בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרות בניה אגרות 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות 1.92.0 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 0.00 0.00